X
zaawansowane
grafika
Adres: Radomska 5
26670 Pionki
Rodzaj: Usługi
grafika
Adres: Polna 101
26-670 Pionki
Rodzaj: Rekreacja
Rozmiar: 30000[m2]3[ha]
Adres: Zakładowa 7
26-670 Pionki
Rodzaj: Przemysł
Rozmiar: 844833[m2]84[ha]
ban-zglos-oferte.jpg
Aktualności
MILIONY DLA EZO
Publikacja: 26-04-2012 /  Wyświetleń: 3778
grafika

Spółka, która planuje w naszym mieście uruchomić swój zakład produkcyjny pozyskała bardzo duże pieniądze.

Teraz spółka EZO poinformowała, że na swoją działalność pozyskała duże pieniądze. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że bardzo duże.

- Spółka otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie nie przekraczającej 27.797.114,00 (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czternaście i 00/100) złotych, nie przekraczającej 50,00% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w toku realizacji Projektu – czytamy między innymi w oficjalnym komunikacie spółki.

Pieniądze pochodzą z „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, projektu Spółki pt. "Budowa zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych" zlokalizowanego w Pionkach, woj. mazowieckie.” Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest dysponentem tych funduszy została podpisana w dniu piątego kwietnia tego roku.

Aktualnie szacuje się, że koszt budowy zakłady wyniesie około pięćdziesięciu siedmiu milionów złotych. Od chwili otrzymania stosownych zezwoleń wymaganych przepisania prawa do uruchomienia ciągu technologicznego ma upłynąć około dwóch lat. W zakładzie ma znaleźć pracę około sześćdziesięciu osób.

(r.f.)

Wiecej http://www.nadzagozdzonka.pl/component/content/article/34-informacje/1630-grube-miliony-dla-ezo.html

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ