X
zaawansowane
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
ban-zglos-oferte.jpg
Znaleziono wpisów: 3
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "FUNDAMENT" BUKK
Adres:
Miasto:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www:
NIP:
REGON:
Mickiewicza 4
26-670 Pionki
48-612 91 36
48-612 91 36
fundament@pionki.info
fundament.pionki.info
812 000 14 66
672003720
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Żeromskiego
Adres:
Miasto:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www:
NIP:
15-go Stycznia 3
26-670 Pionki
048-384 84 95
048-384 84 95
psp-1@pionki.pl
www.psp1.pionki.pl
796-26-04-331
Urząd Miasta Pionki
Adres:
Miasto:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www:
Aleja Jana Pawła II 15
26-670 Pionki
048 341 42 00
048 341 42 05
burmistrz@pionki.pl
www.pionki.pl
Otwarty do zwiedzania