X
zaawansowane
Dodaj ofertę
Możesz zaproponować nową ofertę inwestycyjną..
grafika
Adres: Pl. Konstytucji 3 Maja 3 15
26-670 Pionki
Rodzaj: Usługi
Adres: Zwoleńska 1
26-670 Pionki
Rodzaj: Przemysł
Adres: Spacerowa 1
26-670 Pionki
Rodzaj: Dowolna
Rozmiar: 3751[m2]
ban-zglos-oferte.jpg
Lokal użytkowy przy Pl Konstytucji 3 Maja 3
Adres: Pl. Konstytucji 3 Maja 3 15
26-670 Pionki
Forma własności: Własciciel
Charakter: Inna
Funkcja: Usługi
Plan zagospodarowania: Tak
Warunki zabudowy: Tak
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Podmiot publiczy
Nazwa instytucji: Podmiot publiczy
Adres: Aleja Jana Pawła II 15 15
26-670 Pionki
48 341 42 00
48 341 42 04
burmistrz@pionki.pl
Infrastruktura techniczna
Elektryczność: tak
Woda: tak
Kanalizacja: tak
Sieć telekomunikacyjna: tak
Opis nieruchomości

Lokal wyposażony jest w instalacje: wod.-kan., elektryczną, centralnego ogrzewania z sieci,. 3 pomieszczenia w ww. lokalu są przedmiotem najmu a 3 w użyczeniu z możliwością ich wypowiedzenia. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: budynki handlowo usługowe oraz hotel, bank, poczta . Przeznaczenie w MPZP- teren oznaczony symbolami: AUC tj. tereny koncentracji usług i administracji
Dotychczasowa stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%. W przypadku trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości, powodującej zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawka procentowa ulegnie zmianie.
Cena wywoławcza 331 200,00 zł

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Sprzedaż
Fotografie oferty
grafika
DRUKUJ
WYPOWIEDZ
SIĘ
POWRÓT