X
zaawansowane
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
ban-zglos-oferte.jpg
Informator
Urząd Miasta Pionki
Adres:
Miasto:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www:
Aleja Jana Pawła II 15
26-670 Pionki
048 341 42 00
048 341 42 05
burmistrz@pionki.pl
www.pionki.pl
Otwarty do zwiedzania
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ