X
zaawansowane
Adres: Zwoleńska 1
26-670 Pionki
Rodzaj: Przemysł
Adres: Spacerowa 1
26-670 Pionki
Rodzaj: Dowolna
Rozmiar: 3751[m2]
grafika
Adres: Pl. Konstytucji 3 Maja 3 15
26-670 Pionki
Rodzaj: Usługi
ban-zglos-oferte.jpg
Portal
SPECJALNA TARNOBRZESKA STREFA EKONOMICZNA
Publikacja: 28-09-2012
grafika

EURO-PARK WISŁOSAN

W kwietniu 2003 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o objęciu niektórych terenów Pionek Tarnobrzeską Specjalna Strefą Ekonomiczną. Odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej strefy ekonomicznej ukazało się w Dzienniku Ustaw z 20 maja 2003 roku Nr 88 z 2003 roku pod pozycją 806 z wejściem w życie z dniem 04.06.2003r. Działalność stref reguluje ustawa z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 94 z 1994r., poz. 600 z późn. zm.) Najistotniejszy zapis w tej ustawie jest w art. 12: -Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia,(...) przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wielkość zwolnień podatkowych określają rozporządzenia Rady Ministrów ustanawiające strefy z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704).


OFETA TERENÓW TSSE

Miasto Pionki oferuje inwestorom atrakcyjnie położone tereny typu "green field" . Oferowane tereny są w pełni uzbrojone w infrastrukturę techniczną oraz magistrale do przesyłu mediów. W bezpośrednim sąsiedztwie lub na miejscu dostępne są wszystkie elementy infrastruktury technicznej: znajdują się punkty zasiadania w energię elektryczną, wodę, gaz, kanalizacja sanitarna. Obszary inwestycyjne zlokalizowane są przy drogach powiatowych, w bliskiej odległości dostępna jest także bocznica kolejowa. Działki inwestycyjne wolne są od zanieczyszczeń, przygotowane są do natychmiastowego zagospodarowania. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma osiedli ani terenów zamieszkałych. Istnieje możliwość zamiany części terenów inwestycyjnych położonych na terenie Miasta Pionki i włączenia ich do Specjalnej Strefy Ekonomicznej (strefa płynna). Więcej o inwestowaniu w Strefie na stronie http://tsse.pl

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ