X
zaawansowane
grafika
Adres: Radomska 5
26670 Pionki
Rodzaj: Usługi
Adres: Zakładowa 7
26-670 Pionki
Rodzaj: Przemysł
Rozmiar: 844833[m2]84[ha]
Adres: Zwoleńska 1
26-670 Pionki
Rodzaj: Przemysł
ban-zglos-oferte.jpg
Portal
Dlaczego warto wybrac Pionki
Publikacja: 12-12-2012

                                               

 Dzięki aktywnej polityce władz miasta udało się ulokować w Pionkach
inwestycje w branżach: chemicznej, meblowej, spożywczej, odzieżowej
oraz produkcyjnej. Potencjał gospodarczy miasta sprzyja nie tylko napływowi
nowych inwestorów, ale także rozwojowi już istniejących przedsiębiorstw.

Zobacz film >>>>

                                                                        

 

Zobacz magazyn miasta Pionki Today >>>

Zobacz ważniejsze inwestycje >>>

POTENCJAŁ INWESTYCYJNY
• Dogodna lokalizacja
• Rozlege tereny inwestycyjne
• Preferencyjne warunki inwestowania
• Nowoczesny, przyjazny Urząd Miasta
• Wszechstronnie wykształcone kadry

DOGODNA LOKALIZACJA
• 98 km od Warszawy + trzy drogi dojazdowe do stolicy
• Bliska odległość dużych miast: Radom – 22 km, Kielce – 100 km, Lublin – 90 km
• Droga krajowa Poznań–Łódź–Radom–Lublin (w odległości 15 km)
• Droga krajowa Kraków–Kielce–Radom–Warszawa–Gdańsk (w odległości 20 km)
• Droga ekspresowa S7 Radom–Warszawa–Gdańsk
• Magistrala kolejowa Kielce–Radom–Lublin
• Bezpośrednie połączenia kolejowe (towarowe i pasażerskie)
• Międzynarodowy Port Lotniczy Okęcie (w odległości 98 km)
• Od 2013 r. Port Lotniczy w Radomiu (cargo + pasażerski – w odległości 22 km)

ROZLEGŁE TERENY INWESTYCYJNE
Pionki oferują 200 hektarów uzbrojonych terenów przemysłowych wyposażonych w: średnie i wysokie napięcie, gaz, wodę, kanalizację sanitarną, asfaltowe drogi dojazdowe, place składowe utwardzone oraz wewnętrzne drogi asfaltowe z parkingami.
• Uregulowany stan prawny gruntów (własność miasta)
• Część terenów znajduje się w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (TSSE)
• Zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego
• Brak w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zamieszkanych
• Sprzedaż lub dzierżawa z możliwością podziału na działki

PREFERENCYJNE WARUNKI INWESTOWANIA
• Niskie ceny gruntów i kosztów produkcji
• Ulgi podatkowe – nawet do 30% zainwestowanych środków (TSSE)
• Przyjazna polityka władz lokalnych, otwarta na nowe inwestycje
• Bardzo dobrze rozwinięte środowisko biznesowe i usługowe
• Profesjonalna obsługa inwestora, kompleksowe doradztwo
• Pomoc publiczna w tworzeniu miejsc pracy

NOWOCZESNY I PRZYJAZNY URZĄD MIASTA
• Długoterminowa Strategia Rozwoju i Zagospodarowania Miasta
• Współpraca z inwestorami krajowymi i zagranicznymi
• Aktywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
• Rozwinięta infrastruktura techniczna i miejska
• Informatyzacja Urzędu Miasta i placówek użyteczności publicznej
• Uzyskane tytuły: Lider Regionu, Gmina Fairplay

WYKWALIFIKOWANE KADRY
• 13 000 osób w wieku produkcyjnym
• 9 000 osób posiada wykształcenie ogólnokształcące lub średnie zawodowe
• Rozwinięty system edukacji (4 licea ogólnokształcące, 6 szkół technicznych oraz 2 szkoły zasadnicze)
• Różnorodny profil nauczania: mechanika, elektromechanika, ślusarstwo, budownictwo, chemia, logistyka, hotelarstwo, gastronomia, informatyka, ekonomia, administracja i lingwistyka (angielski, niemiecki, rosyjski)
• Wykształcona kadra menadżerska

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

System  elektroenergetyczny
Energię elektryczną do Pionek dostarcza ogólnokrajowa sieć energetyczna, linie powietrzne 15 kV wychodzące z Głównego Punktu Zasilania Pionki – Miasto 110/15 kV, dwa transformatory po 16 MVA. Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej nie przekracza 25%.

• System gazowniczy
Sieć gazowa na terenie miasta zasilana jest z gazociągu przemysłowego wysokiego ciśnienia za pomocą stacji redukcyjnej I stopnia. Źródłem gazu ziemnego wysokometanowego dla miasta Pionki jest gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy DN 200 mm.

• Sieci wodociągowe – własność miasta
Na obszarze miasta położona jest sieć wodociągowa o łącznej długości 107 km. 53,20 km sieci wodociągowej położonych jest na terenach zabudowy miejskiej, natomiast 53,8 km znajduje się na terenach przemysłowych. Miasto dysponuje studniami głębinowymi o dużej wydajności, czerpiąc wodę z czterech ujęć.

• System kanalizacji – własność miasta
Na terenie miasta istnieje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków przyjmująca ścieki gospodarczo-bytowe z terenu miasta, a także ścieki przemysłowe. Maksymalna przepustowość wynosi 12 000 m3/d. Obecnie oczyszczalnia ścieków przyjmuje średnio
4500 m3/d ścieków.

• System ciepłowniczy – własność miasta
Głównym źródłem ciepła jest ciepłownia wyposażona w kocioł parowy OR 32 MW oraz 2 kotły wodne WR 24 MW. Ciepłownia ta zabezpiecza 80% ogrzewania. Na terenie miasta znajdują się również dwie inne ciepłownie lokalne.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ